Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 41,7 8 16 1,2%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 41,7 8 16 1,2%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 0,0 0 0 n.a.
Koncesionárske poplatky 0,0 0 0 n.a.
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 739,2 136 311 650,0%
Daň z motorových vozidiel 139,9 26 59 6,8%
Iné dane 146,2 27 56 20,0%
Ostatné dane spolu 1 067,0 197 409 128,0%
Spolu dane určované vládou 24 531,5 4 522 9 399 7,6%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.