Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia vo svete v %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slovensko 39,3% 42,8% 40,0% 40,5% 40,8% 41,5% 41,6% 40,7% 41,6%
OECD spolu 37,8% 38,0% 37,6% 38,2% 37,5% 37,5% 37,8% 38,6% 34,6%
Švajčiarsko 33,5% 35,0% 34,8% 35,4% 35,1% 34,1% 32,7% 34,6% 23,4%
USA 33,2% 33,5% 33,0% 33,7% 31,2% 31,6% 32,1% 33,3% 30,5%
Eurozóna 46,8% 46,5% 46,3% 46,3% 46,5% 46,5% 46,9% 47,4%  
Švédsko 49,9% 50,5% 51,0% 50,7% 50,7% 49,8% 49,9% 49,4% 42,4%
Francúzsko 53,3% 53,4% 53,1% 53,6% 53,4% 52,6% 53,2% 52,6% 47,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.