Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 11 768,9 2 170 4 509 9,4%
Starobné dôchodkové poistenie 5 841,4 1 077 2 238 16,4%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 736,9 320 665 8,1%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 10 213,9 1 883 3 913 23,5%
Bilancia -2 635,6 -486 -1 010 n.a.
Invalidné poistenie 2 141,6 395 821 8,2%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 1 270,8 234 487 18,8%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 870,8 161 334 -4,2%
Nemocenské poistenie 1 033,1 190 396 8,1%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 1 179,5 217 452 3,4%
Bilancia -146,5 -27 -56 n.a.
Úrazové poistenie 273,8 50 105 7,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 62,8 12 24 0,1%
Bilancia 211,0 39 81 10,2%
Poistenie v nezamestnanosti 660,2 122 253 8,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 274,7 51 105 -3,3%
Bilancia 385,5 71 148 18,8%
Garančné poistenie 77,1 14 30 5,7%
Výdavky fondu garančného poistenia 33,4 6 13 3,5%
Bilancia 43,6 8 17 7,5%
Správny fond 4,8 1 2 -98,2%
Výdavky správneho fondu 264,3 49 101 20,3%
Bilancia -259,5 -48 -99 n.a.

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.