Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad daní a sadzieb

Ročný výnos v 2020 v mil. EUR Sadzba a predmet dane Zákon
Priame dane
Daň z príjmov fyzických osôb 3 491,8   595/2003 Z.z.
Daň z príjmov právnických osôb 2 786,9   595/2003 Z.z.
Nepriame dane
Daň z pridanej hodnoty 6 820,2   222/2004 Z.z.
Spotrebné dane (SD), z toho: 2 752,3    
SD: z minerálneho oleja 1 196,3 pevná sadzba na l /kg, benzín: 0,51 eur / l, Nafta: 0,37 eur / l, LPG: 0,26 eur / l 98/2004 Z.z.
SD: z liehu 207,8 pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 3,72 eur / l 105/2004 Z.z.
SD: z piva 57,1 pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 0,10 eur / 0,5 l 107/2004 Z.z.
SD: z vína 4,6 pevná sadzba na hl, tiché víno 0 eur / l 104/2004 Z.z.
SD: z tabakových výrobkov 732,0 kombinovaná sadzba, minimálne 0,07 Sk na 1 kus cigarety 106/2004 Z.z.
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu 35,7 elektrina: 0,13 centov / kWh - od roku 2010, uhlie: 10,6 eur / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,6 centov / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,6 centov / kWh 609/2004 Z.z.
Daň z motorových vozidiel 130,2 Prehľad: ROČNÉ SADZBY DANE k zákonu č. 361/2017 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 582/2004 Z.z.
Dovozné clo/ podiel na vybratých prostriedkoch 19,9 rôzne  
Ostatné dane
Daň z pozemkov 66,7 0,25 %, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň zo stavieb 293,7 0,033 eur / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň z bytov 31,7 0,033 eur / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň za psa 4,7 určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) 582/2004 Z.z.
Daň za užívanie verejného priestranstva 10,0 určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň 582/2004 Z.z.
Daň za ubytovanie 14,5 určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 1,70 eur 582/2004 Z.z.
Daň za predajné automaty 0,2 určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 150 eur / automat / rok 582/2004 Z.z.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,2 určí obec za prístroj, Bratislava: cca 350 eur / Automat / rok 582/2004 Z.z.
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 0,3 určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0,33 - 20 eur / deň 582/2004 Z.z.
Daň za jadrové zariadenie 3,8 podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, 0,06 centov / m2 (Trnava) 582/2004 Z.z.
Poplatok za komunálny odpad 157,0 najmenej 0,66 centov a najviac 16,59 centov za kilogram odpadu  
Daň za rozvoj 19,5 Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a
Daň z poistenia 76,2    
Odvod z povinného zmluvného poistenia 31,1    
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 134,0    
Daň z úhrad za dobývací priestor 0,5    
Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS 75,3    
Daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 0,6    
Poplatok za uloženie odpadov (príjem EF) 25,6    
Poplatok za registráciu automobilu 69,7    
Odvod z hazardných hier 231,2 napr. poplatok za pokerový stôl 200 eur mesačne,poplatok za výherný automat 1500 eur 30/2019 Z.z.
Neoficiálne dane
Poplatky za kopírovanie n.a. napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča 618/2003 Z.z.

Popis tabuľky

Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.