Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 034,1 190 413 10,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 032,7 190 413 10,7%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 110,0 20 44 0,0%
Transfery zo štátneho rozpočtu 567,1 104 227 -4,5%
Finančné operácie 190,0 35 76 0,0%
Príjmy spolu 1 901,2 349 760 2,7%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).