Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 130,6 207 452 9,3%
daň z príjmov fyzických osôb 1 129,3 207 451 9,4%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 115,0 21 46 4,5%
Transfery zo štátneho rozpočtu 612,4 112 245 8,0%
Finančné operácie 310,0 57 124 63,2%
Príjmy spolu 2 168,0 398 867 14,0%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).