Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 585,6 107 226 2,2%
Dane z nehnuteľností 369,3 68 143 2,9%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 215,9 40 83 0,9%
Dane určované obcami a VÚC spolu 585,6 107 226 2,2%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 255,3 413 870 3,6%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 966,5 177 373 3,6%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.