Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 6 903,4 1 265 2 664 3,6%
Spotrebné dane 2 401,3 440 927 -1,0%
z minerálnych olejov 1 319,1 242 509 -1,4%
z liehu 220,1 40 85 0,1%
z piva 60,6 11 23 -1,0%
z vína 4,9 1 2 4,6%
z tabaku a tabakových výrobkov 760,2 139 293 -0,7%
Zelené dane 36,5 7 14 -3,4%
Nepriame dane spolu 9 304,7 1 705 3 591 2,4%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.