Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 546,9 1 566 3 298 5,2%
zamestnanec 2 304,2 422 889 5,6%
zamestnávateľ 5 533,4 1 014 2 135 4,7%
povinne poistená SZČO 424,3 78 164 3,0%
dobrovoľne poistená osoba 12,1 2 5 3,8%
štát 272,9 50 105 19,1%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 466,9 86 180 80,8%
pokuty a penále 15,6 3 6 -0,2%
dlžné poistné 216,9 40 84 1,0%
ostatné príjmy 231,4 42 89 1 135,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 9 013,9 1 652 3 479 7,6%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 200,0 37 77 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.