Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 23 509 3 401 7 163
Ministerstvo práce 4 204 537 1 130
Ministerstvo školstva 1 580 290 611
Min. zdravotníctva 1 492 245 515
Ministerstvo obrany 1 793 295 621
VÚC a Obce 7 120 1 170 2 465
Sociálna Poisťovňa 10 061 1 596 3 362
Zdravotné poisťovne 5 323 982 2 068
Výdavky verejnej správy spolu 43 988 7 206 15 177

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 16 722 3 175 6 688
Dane z príjmov 6 379 1 214 2 558
Fyzické osoby 3 469 658 1 386
Právnické osoby 2 181 509 1 072
DPH 6 827 1 265 2 664
Spotrebné dane 2 234 440 927
Sociálne odvody 8 285 1 560 3 285
Zdravotné odvody 4 071 771 1 623
Príjmy verejnej správy spolu 38 379 7 118 14 991