Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 801 3 794 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 171 2 467 0,0%
Odvody 13 107,9 2 402 5 059 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 832 1 752 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 309 13 288 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.