Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 3 592,4 658 1 386 4,8%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 500,5 641 1 351 5,8%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 91,8 17 35 -23,2%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 778,7 509 1 072 -4,2%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 256,3 47 99 8,8%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 6 627,3 1 214 2 558 1,0%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.