Koľko štát minie?

Koľko platíme za prevádzku železnice?

Na poplatkoch za prístup k železničnej infraštruktúre zarobila štátna firma 76 mil. eur, z toho 54,6 mil. eur pochádza z osobnej dopravy. Poplatky od prepravcov tak predstavujú menej ako 20% nákladov prevádzky železničnej infraštruktúry.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 29,0 5 11 0,0%
Príprava vysielania a prevádzka n.a. n.a. n.a. n.a.
Autorské práva a honoráre n.a. n.a. n.a. n.a.
Šírenie signálu n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Odpisy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky RTVS spolu 113,5 21 44 0,0%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje televízne a rozhlasové vysielanie.