Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 203,0 220 464 -15,1%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 701,0 312 656 46,4%
Ambulantná starostlivosť 1 313,0 241 507 -9,4%
Iná zdravotná starostlivosť 780,0 n.a. n.a. 22,9%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 n.a. n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 59,0 n.a. n.a. 21,3%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 418,0 993 2 091 15,0%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.