Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 281,0 220 464 -9,6%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 740,0 312 656 49,7%
Ambulantná starostlivosť 1 269,0 241 507 -12,4%
Iná zdravotná starostlivosť 775,0 n.a. n.a. 22,1%
Výdavky na správu, zisk (strata) 167,8 n.a. n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 59,2 n.a. n.a. 21,8%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 323,1 993 2 091 13,0%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.