Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby n.a. n.a. n.a. n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť n.a. n.a. n.a. n.a.
Ekonomická oblasť n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana životného prostredia n.a. n.a. n.a. n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotníctvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Vzdelávanie n.a. n.a. n.a. n.a.
Sociálne zabezpečenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky obcí spolu 4 807,6 881 1 855 8,0%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.