Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 665,6 122 257 15,3%
Nákup tovarov a služieb 246,8 45 95 -6,8%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 500,8 92 193 1,1%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 122,9 23 47 73,9%
Finančné operácie a úroky 36,0 7 14 0,0%
Výdavky VÚC spolu 1 579,5 289 610 8,9%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.