Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 553,4 102 221 -7,8%
Nákup tovarov a služieb 280,3 51 112 7,9%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 682,5 125 273 11,9%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 182,4 33 73 2,3%
Finančné operácie a úroky 46,0 8 18 27,8%
Výdavky VÚC spolu 1 748,6 321 699 3,6%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.