Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 693,3 1 779 3 875 2,8%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 257,0 1 332 2 901 1,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia 984,4 181 393 2,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 059,5 194 423 11,9%
Výdavky fondu úrazového poistenia 63,0 12 25 3,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 304,1 56 122 18,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,3 5 10 -1,9%
Správa poisťovne 210,0 39 84 5,0%
Príjmy fondov (bežné) 9 082,5 1 667 3 630 2,9%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 400,0 73 160 -52,3%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -420,7 -77 -168 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 1 032,9 190 413 16,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -632,9 -116 -253 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 212,2 39 85 140,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.