Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky príspevkových organizácií

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny n.a. n.a. n.a. n.a.
Prevádzka príspevkových organizácií 1 014,6 186 406 4,9%
Transfery n.a. n.a. n.a. n.a.
Kapitálové výdavky 89,8 16 36 28,9%
Výdavky spolu 1 104,4 203 441 6,5%
z toho: n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie obcí n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie VÚC n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.