Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 174,0 215 469 -9,4%
Verejný poriadok a bezpečnosť 225,6 41 90 94,1%
Ekonomická oblasť 721,0 132 288 18,2%
Ochrana životného prostredia 495,1 91 198 16,7%
Bývanie a občianska vybavenosť 576,8 106 231 12,8%
Zdravotníctvo 19,8 4 8 -14,7%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 387,2 71 155 12,2%
Vzdelávanie 2 405,3 441 961 5,4%
Sociálne zabezpečenie 329,7 61 132 9,4%
Výdavky obcí spolu 6 404,2 1 175 2 560 8,4%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.