Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 009,5 185 397 8,7%
Verejný poriadok a bezpečnosť 83,1 15 33 14,3%
Ekonomická oblasť 559,8 103 220 7,5%
Ochrana životného prostredia 378,9 70 149 12,2%
Bývanie a občianska vybavenosť 399,0 73 157 10,8%
Zdravotníctvo 6,4 1 3 9,7%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 287,8 53 113 17,1%
Vzdelávanie 1 625,8 299 639 12,9%
Sociálne zabezpečenie 193,3 36 76 8,1%
Výdavky obcí spolu 4 544,5 835 1 787 11,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.