Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 209,0 222 483 3,0%
Verejný poriadok a bezpečnosť 97,5 18 39 -56,8%
Ekonomická oblasť 430,5 79 172 -40,3%
Ochrana životného prostredia 435,5 80 174 -12,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 545,2 100 218 -5,5%
Zdravotníctvo 13,6 2 5 -31,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 363,4 67 145 -6,1%
Vzdelávanie 2 391,5 439 956 -0,6%
Sociálne zabezpečenie 297,0 54 119 -9,9%
Výdavky obcí spolu 6 203,8 1 139 2 480 -3,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.