Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 27,1 571 3 958 5 11 2,7%
Kancelária prezidenta SR 4,4 101 3 630 1 2 13,4%
Úrad vlády SR 27,1 953 2 371 5 11 8,1%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 5,7 129 3 682 1 2 10,7%
Najvyšší súd SR 13,0 228 4 748 2 5 -13,1%
Generálna prokuratúra SR 109,1 1 984 4 584 20 44 7,9%
Najvyšší kontrolný úrad SR 11,7 319 3 062 2 5 23,0%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 86,9 1 200 6 037 16 35 13,4%
Ministerstvo obrany SR 637,8 21 408 2 483 117 255 2,1%
Ministerstvo vnútra SR 1 132,7 39 003 2 420 208 453 12,9%
Ministerstvo spravodlivosti SR 435,4 12 478 2 908 80 174 15,2%
Ministerstvo financií SR 350,3 10 940 2 668 64 140 13,5%
Ministerstvo životného prostredia SR 17,9 783 1 903 3 7 13,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 309,1 12 163 2 118 57 124 19,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 92,6 3 044 2 536 17 37 13,7%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 275,7 13 042 1 761 51 110 16,2%
Ministerstvo kultúry SR 28,6 1 234 1 929 5 11 12,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 23,0 957 1 999 4 9 11,4%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 61,5 2 574 1 989 11 25 16,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 50,0 1 638 2 545 9 20 20,0%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 24,8 1 049 1 969 5 10 7,6%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6,9 231 2 486 1 3 25,0%
Štatistický úrad SR 19,9 791 2 094 4 8 6,1%
Úrad pre verejné obstarávanie 11,7 323 3 006 2 5 10,1%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,9 112 2 924 1 2 13,6%
Úrad jadrového dozoru SR 7,0 134 4 347 1 3 12,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,6 125 2 428 1 1 19,7%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,0 116 2 866 1 2 14,2%
Protimonopolný úrad SR 2,6 79 2 700 0 1 13,2%
Národný bezpečnostný úrad 10,3 254 3 376 2 4 14,3%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,8 100 2 357 1 1 19,0%
Všeobecná pokladničná správa 172,2 168 - 32 69 n.a.
Slovenská akadémia vied 4,8 125 3 173 1 2 59,0%
Kancelária Súdnej rady SR 1,6 47 2 912 0 1 0,0%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 4,8 100 4 017 1 2 0,0%
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 8,6 159 4 486 2 3 n.a.
Spolu 3 989,1 128 662 2 584 732 1 594 n.a.

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.