Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 24,0 543 3 679 4 9 32,8%
Kancelária prezidenta SR 3,7 101 3 035 1 1 18,5%
Úrad vlády SR 10,6 560 1 572 2 4 8,2%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6,5 405 1 337 1 3 56,2%
Ústavný súd SR 4,5 120 3 155 1 2 17,3%
Najvyšší súd SR 13,6 296 3 834 2 5 13,8%
Generálna prokuratúra SR 92,4 2 049 3 756 17 36 8,8%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,3 319 2 690 2 4 21,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 75,0 1 246 5 018 14 29 4,9%
Ministerstvo obrany SR 487,7 21 119 1 924 89 188 22,7%
Ministerstvo vnútra SR 1 280,4 52 344 2 038 235 494 19,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 349,6 12 287 2 371 64 135 14,8%
Ministerstvo financií SR 299,4 10 643 2 344 55 116 20,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 14,9 771 1 611 3 6 22,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 28,2 1 680 1 398 5 11 27,1%
Ministerstvo zdravotníctva SR 48,7 2 616 1 551 9 19 22,9%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 238,5 13 445 1 478 44 92 22,2%
Ministerstvo kultúry SR 25,0 1 262 1 649 5 10 27,1%
Ministerstvo hospodárstva SR 20,3 959 1 760 4 8 20,6%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 56,2 2 863 1 635 10 22 22,0%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 36,7 1 488 2 054 7 14 20,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6,0 257 1 957 1 2 26,5%
Štatistický úrad SR 18,4 864 1 771 3 7 9,0%
Úrad pre verejné obstarávanie 8,4 256 2 732 2 3 23,4%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,8 125 2 560 1 1 6,2%
Úrad jadrového dozoru SR 6,1 128 3 942 1 2 20,9%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,9 138 1 728 1 1 10,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,7 118 2 610 1 1 21,8%
Protimonopolný úrad SR 2,5 87 2 411 0 1 20,3%
Národný bezpečnostný úrad 9,0 241 3 098 2 3 21,1%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,6 113 1 947 0 1 11,5%
Všeobecná pokladničná správa 70,9 144 - 13 27 n.a.
Slovenská akadémia vied 20,9 880 1 979 4 8 55,2%
Kancelária Súdnej rady SR 0,9 28 2 582 0 0 16,0%
Spolu 3 282,0 130 495 2 096 601 1 267 8,9%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.