Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 672,5 123 269 21,5%
Nákup tovarov a služieb 286,9 53 115 2,3%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 763,4 140 305 11,8%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 181,5 33 73 -0,5%
Finančné operácie a úroky 56,0 10 22 21,7%
Výdavky VÚC spolu 1 964,2 360 785 12,3%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.