Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 473,8 87 189 -7,6%
Prevádzka vysokých škôl 224,6 41 90 20,0%
Bežné transfery 70,3 13 28 12,4%
Obstarávanie kapitálových aktív 70,4 13 28 108,5%
Výdavky spolu 839,1 154 335 5,4%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.