Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 388,6 71 164 -0,0%
Prevádzka vysokých škôl 222,1 41 93 -0,6%
Bežné transfery 68,4 13 29 -0,3%
Obstarávanie kapitálových aktív 62,0 11 26 50,7%
Výdavky spolu 741,1 136 312 2,2%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.