Koľko štát minul?

Koľko stála rekonštrukcia SNG v Bratislave?

Za šesť rokov prác pôjde zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu galérie celkovo takmer 71 mil. eur. Každý pracujúci občan na Slovensku tak prispel približne 26 eurami na rekonštrukciu galérie.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 503,9 460 1 001 1,7%
Nákup tovarov a služieb 1 477,0 271 590 13,8%
Transfery 611,0 112 244 -2,4%
Kapitálové výdavky a transfery 553,0 101 221 -29,0%
Splácanie úrokov 17,0 3 7 9,5%
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 88 -7,7%
Výdavky obcí spolu 5 381,9 988 2 151 -0,7%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).