Koľko štát minul?

Ako sa zvýši počet zamestnancov vo verejnej správe v roku 2024

Verejná správa podľa schváleného rozpočtu na rok 2024 plánuje počet zamestancov na úrovni 451 845. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o 14 567 zamestnancov. Celkové mzdové náklady predstavujú 14 mld. eur. Podiel zamestnancov verejnej správy tvorí necelých 18% zo všetkých pracujúcich ľudí na Slovensku.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 429,4 1 731 3 769 4,6%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 174,7 1 317 2 868 5,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia 963,1 177 385 -0,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 947,0 174 379 -9,2%
Výdavky fondu úrazového poistenia 61,0 11 24 20,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 257,8 47 103 -21,7%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,8 5 10 3,8%
Správa poisťovne 200,0 37 80 1,6%
Príjmy fondov (bežné) 8 827,3 1 620 3 528 -7,4%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 839,2 154 335 -13,5%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 37,1 7 15 -97,1%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 890,2 163 356 14,1%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -51,0 -9 -20 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 88,1 16 35 -92,0%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.