Koľko štát vybral?

Ako sa zmenil dlh počas pandémie

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Slovenský hrubý dlh verejnej správy tak počas pandémie narástol o takmer 20 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 566,8 1 572 3 424 4,1%
zamestnanec 2 315,0 425 925 3,4%
zamestnávateľ 5 500,3 1 009 2 199 3,2%
povinne poistená SZČO 422,7 78 169 20,0%
dobrovoľne poistená osoba 12,1 2 5 1,3%
štát 316,7 58 127 6,5%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 099,7 202 440 -15,1%
pokuty a penále 13,0 2 5 39,7%
dlžné poistné 211,7 39 85 -24,7%
ostatné príjmy 872,0 160 349 -13,2%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 9 667,8 1 774 3 864 1,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 200,0 37 80 -79,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.