Koľko štát minie?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 35,6 7 14 22,6%
Príprava vysielania a prevádzka 46,0 8 18 n.a.
Autorské práva a honoráre 5,0 1 2 n.a.
Šírenie signálu 21,6 4 9 n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov 2,2 0 1 n.a.
Odpisy 5,4 1 2 n.a.
Ostatné 29,2 5 12 n.a.
Výdavky RTVS spolu 145,0 27 58 27,8%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje televízne a rozhlasové vysielanie.