Koľko štát minul?

ZSSK - cena cestujúceho

Cena cestujúceho výchádza na 5,56 eur pričom tržby z jednej prepravenej osoby vychádzajú na 1,3 eur. Zvyšok nákladov zaplatili daňoví poplatníci.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 35,6 7 14 0,7%
Príprava vysielania a prevádzka 46,0 8 18 n.a.
Autorské práva a honoráre 5,0 1 2 n.a.
Šírenie signálu 21,6 4 9 n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov 2,2 0 1 n.a.
Odpisy 5,4 1 2 n.a.
Ostatné 29,2 5 12 n.a.
Výdavky RTVS spolu 145,0 27 58 12,9%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje televízne a rozhlasové vysielanie.