Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Úroky z úverov 28,4 5 12 5,9%
Poplatky, vrátené dotácie 0,2 0 0 -85,5%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 25,0 5 11 17,0%
Príjmy spolu 53,6 10 23 8,7%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Príjmy fondu pochádzajú z úrokov za poskytnuté úvery a z každoročnej dotácie zo štátneho rozpočtu.