Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení   n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva   n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,7 0 0 1,7%
Ostatné výdavky 1,7 0 1 2 658,3%
Výdavky spolu 60,0 11 26 -3,4%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 223,4 226 524 10,4%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.