Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 156,6 29 67 3,2%
Ekonomická oblasť 321,1 59 138 29,6%
Zdravotníctvo 9,1 2 4 51,3%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 53,2 10 23 -19,1%
Vzdelávanie 496,8 92 213 -2,0%
Sociálne zabezpečenie 222,2 41 95 4,2%
Výdavky VÚC spolu 1 259,0 233 539  

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.