Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ústredná správa spolu 210 905 216 520 217 632 217 934 220 834 223 865 223 104 226 950 227 797 234 915
z toho:  
Rozpočtové organizácie 124 198 123 152 123 015 123 056 124 214 125 574 124 257 122 978 123 752 131 869
Príspevkové organizácie 10 713 11 166 11 617 11 449 12 064 12 228 12 296 10 993 10 916 9 997
Verejné vysoké školy 21 365 20 882 20 648 20 492 20 409 20 155 19 675 19 509 19 475 17 526
Fondy 372 379 401 424 453 454 457 483 495 525
Ďalšie subjekty verejnej správy 54 257 60 941 61 951 62 513 63 694 65 454 66 419 70 053 70 193 72 058
Územná samospráva 186 513 187 695 188 594 191 059 193 988 195 779 196 693 200 768 202 206 209 539
Fondy sociálneho a zdravotného poistenia 7 173 7 150 7 217 7 252 7 421 7 349 7 306 7 302 7 275 7 391
Verejná správa spolu 404 591 411 365 413 443 416 245 422 243 426 993 427 103 435 020 437 278 451 845
medziročná zmena 14% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 3%

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.