Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 400 1 018 814 2,5%
Predčasný starobný dôchodok 384 21 348 -0,1%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 243 40 960 2,3%
Sirotský dôchodok 131 24 625 0,6%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 267 243 423 0,9%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 217 98 379 1,9%
Ošetrovné 78 9 372 4,0%
Vyrovnávacia dávka 61 99 10,9%
Materské 423 24 395 -4,1%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 130 2 328 3,2%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 329 813 -1,3%
Úrazová renta 295 6 847 2,4%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 332  33 331 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1338  256 n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.