Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

941 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2021 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 25,50 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slovensko 40,2% 43,1% 40,1% 38,6% 38,8% 39,4% 39,9% 40,7% 41,6%  
Česká republika 40,5% 41,3% 40,5% 40,5% 41,5% 41,6% 41,6% 40,5% 39,8%  
Poľsko 39,0% 39,1% 38,7% 39,8% 41,3% 41,1% 41,3% 42,3% 33,6%  
Maďarsko 47,4% 48,4% 45,0% 44,1% 43,8% 43,5% 43,4% 41,1% 41,2%  
Nemecko 44,9% 45,1% 45,5% 45,6% 46,3% 46,7% 46,5% 47,8% 47,8%  
Švédsko 49,2% 49,3% 50,7% 50,6% 50,7% 49,9% 49,4% 49,1% 42,4%  
EÚ (28) 45,1% 44,7% 44,7% 44,8% 45,1% 45,0% 46,2% 46,9%    

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010-2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.