Koľko štát minul?

Verejné vzdelávanie

Na školy štát v roku 2021 vyčlenil takmer 2,9 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,67 mld eur, stredné školy 734 miliónov eur a vysoké školy 589 miliónov eur. Školstvo teda tvorí takmer 5,9 % všetkých verejných výdavkov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 12 151,5 2 230 4 857 14,7%
Medzispotreba 11 832,9 2 172 4 730 51,1%
Sociálne platby 22 084,8 4 053 8 828 8,8%
Úrokové výdavky 1 278,2 235 511 39,2%
Dotácie 981,2 180 392 -12,2%
Tvorba fixného kapitálu 4 917,1 902 1 965 2,7%
Kapitálové transfery 476,8 88 191 37,8%
Konsolidované výdavky verejnej správy 58 966,0 10 822 23 569 19,4%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.