Koľko štát minul?

Drahí väzni

Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 18 920 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2020 dosiahol 10,5 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 37 eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 10 859,8 1 993 4 341 12,0%
Výdavky fondu starobného poistenia 8 270,4 1 518 3 306 14,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia 1 069,4 196 427 8,6%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 140,7 209 456 7,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia 62,8 12 25 -0,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 284,1 52 114 -6,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 32,3 6 13 27,7%
Správa poisťovne 219,7 40 88 4,6%
Príjmy fondov (bežné) 10 758,9 1 975 4 300 18,5%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 0,0 0 0 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -320,5 -59 -128 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 1 322,1 243 528 28,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -1 322,1 -243 -528 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 1 001,6 184 400 372,1%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.