Koľko štát minie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 597,1 1 945 4 236 -1,0%
Medzispotreba 7 828,9 1 437 3 129 10,3%
Sociálne platby 20 305,6 3 727 8 116 -7,4%
Úrokové výdavky 918,3 169 367 -0,9%
Dotácie 1 118,1 205 447 -32,8%
Tvorba fixného kapitálu 4 785,9 878 1 913 22,6%
Kapitálové transfery 346,0 63 138 -20,5%
Konsolidované výdavky verejnej správy 49 387,4 9 064 19 741 0,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.