Koľko štát vybral?

Počet zamestnancov na ministerstvách rastie

Napriek sľubom politikov (Reforma ESO alebo vyhlásenie vlády SR), ktoré cielili na optimalizáciu a zníženie mzdových nákladov na ministerstvách sa deje presný opak. Ministerstvá a pridružené úrady počítajú na rok 2022 s takmer 128-tisíc zamestnancami, v roku 2013 to bolo 122-tisíc.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 0,0 0,7 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 2,00 0,0 2,0 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,05 0,0 5,0 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 63,59 117,4 181,0 33 72
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 25,11 0,0 25,1 5 10
Ministerstvo financií SR 0,0 18,28 0,0 18,3 3 7
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,35 251,1 251,5 46 101
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 1,51 241,9 243,4 45 97
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 42,64 0,0 42,6 8 17
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 15,98 210,0 226,0 41 90
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 81,79 201,7 283,5 52 113
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 9,80 857,0 866,8 159 346
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 38,00 704,9 742,9 136 297
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 513,7 513,7 94 205
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,30 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 10,76 0,0 10,8 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,30 0,0 3,3 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 14 350,0 846,08 1 352,3 16 548,4 3 037 6 615
Slovenská akadémia vied 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0      
Príjmy spolu 11 798,9 1 208,82 1 412,5 19 973,3 3 666 7 984

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.