Koľko štát vyberie?

Kompenzácie cien energií

Začiatok vojny na Ukrajine so sebou priniesol energetickú krízu na ktorú reagujú štáty EU rôznymi spôsobmi dotácií a kompenzácií na zmiernenie dopadov na domácnosti a podniky. Slovenský rozpočet na rok 2023 počíta s rezervou na kompenzačné opatrenia v objeme 3,5 miliardy eur. Pre predstavu, Slovensko vybralo na dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 3,6 miliardy eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 12 474,2 2 289 4 986 7,7%
Dane z príjmov 7 815,1 1 434 3 124 12,5%
Odvody 15 845,8 2 908 6 334 2,3%
Príjmy z majetku 490,1 90 196 -20,3%
Ostatné 4 569,8 839 1 827 8,1%
Konsolidované príjmy verejnej správy 44 171,9 8 107 17 656 9,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.