Koľko štát vyberie?

Verejné vzdelávanie

Na školy štát v roku 2021 vyčlenil takmer 2,9 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,67 mld eur, stredné školy 734 miliónov eur a vysoké školy 589 miliónov eur. Školstvo teda tvorí takmer 5,9 % všetkých verejných výdavkov.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 15 385,7 2 836 5 895 6,4%
Dane z príjmov 10 421,0 1 921 3 993 10,4%
Odvody 20 724,7 3 820 7 940 12,5%
Príjmy z majetku 1 130,1 208 433 57,9%
Ostatné 3 314,4 611 1 270 13,4%
Konsolidované príjmy verejnej správy 53 480,5 9 859 20 491 4,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.