Daň z príjmov fyzickej osoby

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu